dimecres, 22 de març de 2017
Davant lleis foranes il.legítimes, només reconeixem les emanades de la sobirania catalana."A Catalunya no es cursen ni resolen causes ó sentencies de tribunals forasters." Corts Catalanes, 1283.

"Mireu vostres furs i constitucions, vostres llibertats i vostres privilegis i vos tindreu per els pobles mes lliures de la terra". Pere III el Cerimoniós. Corts Catalanes, 1382.

"...Statuim i ordenem que les Constitucions de Cathalunya, Capitols, y Actes de Corts no pugan esser revocades, alterades, ni suspeses, sino en Corts Generals i si lo contrari sia fet no tinga ninguna força ni valor" (lib. 1.tit.17.const.19.pag.52. Felip II. Corts Catalanes, 1599)
Cap comentari :

Publica un comentari a l'entrada